Pădurile României protejate de străini. România primește ultimatum de la Comisia Europeană pentru defrișări ilegale

(Last Updated On: July 3, 2020)

Comisia Europeană avertizează din nou România să oprească tăierile abuzive de păduri și să rezolve problema poluării aerului. Autoritățile de la București au primit un termen de o lună să ia măsuri pentru a opri tăierile ilegale de lemn, în caz contrar putând fi sesizată Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Comisia Europeană arată, într-un comunicat de presă transmis joi, că autoritățile naționale nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii și să aplice sancțiuni corespunzătoare. “Inconsecvențele din legislația națională nu permit autorităților române să verifice cantități mari de lemn recoltat ilegal”.

Pădurile României protejate de străini. România primește ultimatum de la Comisia Europeană pentru defrișări ilegale 1

În plus, Comisia a constatat că autoritățile române gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate. De asemenea, există probleme în ceea ce privește accesul publicului la informațiile privind mediul din planurile de gestionare a pădurilor, informează hotnews.ro.

O altă problemă semnalată de CE este că unele habitate forestiere protejate au dispărut din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezintă o încălcare a Directivei privind habitatele și a Directivei privind păsările.

Comisia Europeană cere României să îmbunătățească punerea în aplicare a normelor UE privind autorizațiile pentru instalațiile industriale.

“România permite instalațiilor industriale să funcționeze fără autorizațiile necesare care stabilesc condițiile de funcționare în conformitate cu legislația UE. Activitățile industriale au un impact semnificativ asupra mediului în care se desfășoară. Directiva 2010/75/CE privind emisiile industriale are ca scop să prevină și să reducă emisiile industriale nocive de pe teritoriul UE, promovând în același timp utilizarea unor tehnici care reduc emisiile poluante și care sunt eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Deși s-au înregistrat unele progrese după trimiterea de către Comisie a unei scrisori de punere în întârziere, trei instalații continuă să funcționeze fără să respecte cerințele din directivă. În plus, două instalații mari de ardere care au făcut inițial parte din planul național de tranziție al României, dar care au fost de atunci retrase, nu respectă valorile-limită de emisii aplicabile pentru dioxidul de sulf, oxidul de azot și praf.