(Last Updated On: July 9, 2019)

Elevii din comunităţile sărace sunt puternic dezavantajaţi de actualul sistem de finanţare a unităţilor de învăţămînt, iar abandonul şcolar din România reprezintă un record în Uniunea Europeană.

Raportul Societății Academice constată că, între 2013 și 2015, fenomenul părăsirii timpurii a școlii a urcat cu aproape două procente, de la 17,3% la 19,1%.

În ultimul raport de țară al Comisiei Europene, din februarie anul aceste, îndeplinirea de către România a obligațiilor asumate în privința reducerii abandonului e caracterizată drept „într-o situație critică”, scrie europafm.ro.

Profesoara Cristina Tunegaru: „Imaginați-vă trei copii de clasă pregătitoare, îmbrăcați frumos pentru prima zi de școală, bucuroși și nerăbdători. Fără să știe ce îi așteaptă. Dintre ei, doar unul va promova Bacalaureatul. Pe ceilalți sistemul îi ...” 1

Cristina Tunegaru a scris pe Facebook: „Imaginați-vă trei copii de clasă pregătitoare, îmbrăcați frumos pentru prima zi de școală, bucuroși și nerăbdători. Fără să știe ce îi așteaptă. Dintre ei, doar unul va promova Bacalaureatul. Pe ceilalți sistemul îi pierde pe drum și îi lasă în uitare.

Dacă inspectoratele ar trebui să aibă un rol, acela ar fi să urmărească traseul educațional al fiecărui copil din România. Cu nume și CNP. Să știm unde este și ce face fiecare copil în fiecare an școlar. Să știm dacă e la școală sau e trimis la muncă la aprozar, dacă e în Spania sau are grijă de frații mai mici. Și să luăm măsurile corecte, legale. Inspectoratul școlar trebuie să aibă o viziune globală onestă asupra sistemului de educație, nu să ne amăgească cu cifre referitoare numai la anul în curs. Nu doar să aștepte din partea școlilor statistici raportate de niște directori cuminți, astfel încât să iasă la socoteală un număr cât mai mic de abandon. Școlile se căznesc să ‘lucreze’ cifrele, le cer părinților să semneze documente de ‘retragere’ a elevului, totul sub imperiul fricii de inspectorat.

Ce se găsește dincolo de abandon, ce face copilul care nu mai vine la școală, unde este? Cui îi pasă? Toți copiii aceștia care se pierd în ceața unui sistem incapabil să le ofere educație sunt copiii noștri, viitorul nostru, cum putem să-i abandonăm pur și simplu?”