(Last Updated On: April 19, 2019)

O învățătoare din Brașov a primit 4 pedepse cu închisoarea de 5 și două luni după ce ar fi jignit 4 elevi din clasă. În total a fost condamnată la 8 luni de închisoare iar judecătorii au decis suspendarea acestei pedepse pentru un termen de încercare de 2 ani. Ea a mai fost condamnată și la despăgubiri, aproximativ 3,000 de lei fiecare.

Decizia judecătorilor:  Solutia pe scurt: În baza art. 296 al. 1, 2 Cod Penal coroborat cu art. 396 al. 10 Cod Procedură Penală stabileşte pentru inculpata D. EUGENIA, , pedeapsa de 5(cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „purtare abuzivă” în dauna persoanei vătămate Bedners Bogdan-Adrian.

Învățătoare din România condamnată la 4 pedepse cu închisoarea pentru săvârşirea infracţiunii de „purtare abuzivă” împotriva elevilor! Trebuie să plătească și despăgubiri. Decizia judecătorilor 1

Pedeeapsa de 5(cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „purtare abuzivă” în dauna persoanei vătămate S.Sergiu-Constantin.
Pedeapsa de 2(două) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „purtare abuzivă” în dauna persoanei vătămate B. Ștefan-Octavian.
Pedeapsa de 2(două) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „purtare abuzivă” în dauna persoanei vătămate I. Cristina-Maria.

Constată comise faptele în conformitate cu art. 38 al. 1 Cod Penal. În baza art. 39 al. 1, lit. b Cod Penal stabile?te pentru inculpata D.EUGENIA pedeapsa principală rezultantă de 8(opt) luni închisoare.

În baza art. 396 al. 4 Cod Procedură Penală rap. la art. 83 al. 1 Cod Penal amână aplicarea pedepsei principale rezultante de 8(opt) luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani conform art. 84 al. 1 Cod Penal, termen care curge de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bra?ov la datele fixate de acesta -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa -să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile precum şi întoarcerea -să comunice schimbarea locului de muncă -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Bedners Bogdan-Adrian, , şi, în consecinţă, obligă pe inculpata D. EUGENIA să plătească părţii civile B.Bogdan-Adrian: -suma de 200(două sute) lei cu titlu de daune materiale -suma de 3.000(trei mii) lei cu titlu de daune morale.

Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S. Sergiu-Constantin, , şi, în consecinţă, obligă pe inculpata D. EUGENIA să plătească părţii civile S. Sergiu-Constantin: -suma de 710(?apte sute zece) lei cu titlu de daune materiale -suma de 3.000(trei mii) lei cu titlu de daune morale.

Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă B. ?tefan-Octavian, , şi, în consecinţă, obligă pe inculpata D. EUGENIA să plătească părţii civile B. Ștefan-Octavian suma de 220(două sute douăzeci) lei cu titlu de daune materiale.

Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă I. Cristina-Maria, şi, în consecinţă, obligă pe inculpata D. EUGENIA să plătească părţii civile I. Cristina-Maria: -suma de 550(cinci sute cincizeci) lei cu titlu de daune materiale -echivalentul în lei al sumei de 425 EURO(patru sute douăzeci ?i cinci EURO) la cursul Băncii Naţionale a României de la data efectuării plăţii, cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând daune morale”.