(Last Updated On: July 18, 2018)

De ce nu reușesc profesorii din România să ia peste 7, nota minimă la titularizare? Nici măcar jumătate dintre ei nu au obţinut peste 7, pragul minim. Şi totuşi, mulţi dintre ei ar putea ajunge, totuşi, la catedră, ca suplinitori.Dintre cei aproape 21.500 de candidaţi, la nivel naţional, doar 47% au reuşit să obţină note mai mari de 7, potrivit Digi 24.

A. R.: „Când m-am înscris eu pentru prima si ultima datā la acest concurs pentru un post la limba francezā, în urmā cu niste ani, câtiva colegi mai de multā vreme intrati în sistem mi-au explicat binevoitori cum merge treaba: în primul an încerci sā iei mācar nota 7, apoi, în urmātorii, familiarizându-te cu materia si subiectele, ai sansa sā-ti cresti nota la peste 8,

De ce sunt așa slabi profesorii din România? Dezastru la titularizare! „Când m-am înscris eu pentru prima si ultima datā la acest concurs pentru un post la limba francezā, în urmā cu niste ani, câtiva colegi mai de multā vreme intrati în sistem mi-au explicat binevoitori cum merge treaba:” 1

apoi la 9 si în câtiva ani, poti obtine o notā cu care sā te titularizezi efectiv (din grabā, am tastat “afectiv” prima oarā si las si prima variantā, cāci eu chiar m-am titularizat afectiv în niste suflete de copii iubiti), dacā sunt si posturi titularizabile, desigur, cā asta e altā poveste.

Am ridicat o sprânceanā a nedumerire si n-am rāspuns nimic. M-am prezentat la concurs si am luat 9,35 fārā mari bātāi de cap. Nu o spun a laudā, fiindcā nu am avut cea mai mare notā din sistem, ci a treia:

am fost întrecutā cu câteva sutimi de o fostā colegā de doctorat si de fostul meu student, de care sunt foarte, foarte mândrā. Proaspāt iesit de pe bāncile facultātii, acesta a fost primul pe judet, la prima prezentare la concurs, obtinând nota 9,50, ceea ce i-a permis sā se titularizeze dupā doi ani într-o comunā la vreo 30 de km de Cluj-Napoca. Celelate note au mers descrescātor pânā la 1 si ceva. Si asta într-un oras centru universitar!

E o realitate tristā si descurajantā asta si ea spune multe despre starea învātāmântului românesc, devenit din ce în ce mai mult în ultimii ani o fabricā de diplome fārā prea mare acoperire în cunostinte.

Când realitatea asta se va schimba radical si absolventii de facultate vor obtine diplomele de licentā si de master DOAR când stāpânesc BINE materia pe care urmeazā sā o predea, abia atunci vom avea sansa realā sā trāim “ca afarā”, nu ca în România lui “e bine si asa”. Si asta, pentru cā toatā constructia vietii sociale, politice, economice, stiintifice si culturale a unei tāri stā pe esafodajul sistemului ei de învātāmânt.”

Cei mai mulţi profesori care au luat note de peste 7 sunt din judeţul Dolj – 58,7%, iar cei mai puţini, din judeţul Caraș-Severin – 30,04%. În total, la nivel naţional au fost scoase la concurs peste 4.500 de posturi titularizabile, cele mai multe pentru educatori şi învăţători.